Navigace

Obsah

Současnost obce

V roce 1992 došlo k znovu navrácení správy obce,která byla od roku 1982 pod správou města Černovice,pod vlastní samosprávu.Zmíněné desetiletí bylo pro obec stagnační,protože byly preferovány střediskové obce. Vznikem obecního úřadu bylo umožněno lepší nakládání s finančními prostředky a tím se obec mohla lépe rozvíjet.

Kolem roku 1993-94 byly opraveny komunikace po celé obci.V následujícím roce došlo k úpravě stavení - bývalé kanceláře na bytovou jednotku.V následujících letech byl opraven potok kolem dolejšího rybníka.

V roce 2000 byl restaurován kříž na  hřbitově.Byl přistaven sál,který slouží k veškerým kulturním akcím.

V roce 2003 byly zahájeny úpravy kolem veřejného prostranství kolem obecního úřadu,následovala úprava dolejšího rybníku a přilehlého parku a přemístění  a restaurování pomníku padlích v první světové válce.Tato úprava byla slavnostně otevřena k výročí založení republiky za účasti hejtmana kraje Vysočina pana Miloše Vystrčila. 

V roce 2004 bylo nutné na doporučení Krajské Hygienické stanice vybudovat nový zdroj vody.Tento zdroj byl úspěšně dokončen v roce 2005.Od té doby kvalita vody vyhovuje hygienickým normám.

V roce 2008 byla uskutečněna jedna z největších akcí - výměna stropu v kostele.Proběhla ve velmi krátké době 3 měsíců a kostel byl slavnostně otevřen  při Svatováclavské pouti.

V roce 2009 bylo provedeno zateplení stropů víceúčelové budovy a výměna oken.Kolem kostela bylo vybudováno parkoviště a upraveno veřejné prostranství. 

Občanská vybavenost

  • Pohostinství